Curso online. Formación no reglada a distancia de pago del Ministerio de Educación.

Área profesional: Salud y Educación

Lugar: Online.

Descripción general:
Dirigit a tothom interessat en l’educació dels nens i nenes: mares, pares, educadors, etc.

Temario resumido:
– Reproducció, desenvolupament físic i salut

 • Reproducció i gestació
 • Creixement i desenvolupament físic
 • Alimentació i nutrició infantil
 • Descans i higiene
 • Malalties infantils
 • Prevenció d’accidents infantils

– Psicologia evolutiva

 • Fonaments de psicologia evolutiva
 • Desenvolupament afectiu
 • Desenvolupament social
 • La sexualitat infantil
 • Desenvolupament sensorial
 • Desenvolupament motor
 • Desenvolupament cognitiu
 • Psicomotricitat
 • Adquisició i desenvolupament del llenguatge
 • Expressió plàstica i gestual

– Didàctica

 • Aportacions teòriques a l’educació infantil en la història recent
 • Marc legal de l’educació infantil
 • Planificació de l’educació infantil
 • Disseny d’activitats
 • Organització de l’escenari escolar
 • La relació amb els pares
 • El joc

Más información del curso